อดีตผู้ติดการพนันเน้นความต้องการเร่งด่วนของออสเตรเลียในการปฏิรูป